SlovníkSchläfliho symbol

Schläfliho symbol se zapisuje jako množina čísel, znázornující určité pravidelné těleso. 1. člen určuje počet hran každé stěny. V případe, že se tam objeví nejaký zlomek, potom čitatel znázorňuje počet vrcholů a jmenovatel znázorňuje, kolik vrcholů každá hrana přeskakuje. Např. Schläfliho symbol {5/2} znázorňuje pentagram. 2. člen znázorňuje počet stěn u každého vrcholu v buňce (3D stěně). V případech zlomku se jedná spíše o uspořádání u vrcholu. Další členy znázorňují počet iD entit u i-2D entity v i+1D entitě (i=pořadí členu). Počet rozměrů tělesa se pomocí Schläfliho symbolu spočítá tak, že se spočítají všechny jeho členy a přičte se 1.

Duální těleso

Duální těleso vznikne, když se s původním tělesem provedou tyto kroky:

  1. Označí se středy stěn
  2. Středy stěn se spojí
  3. Výchozí těleso se smaže

Tím vznikne jiné těleso. Někdy je těleso duální samo se sebou (např. tetraedr), ale většinou je duální s jiným tělesem, které je duální s výchozím tělesem. Duální těleso má podobné vlastnosti, jako to výchozí.

Operace s tělesy

Na odvozování těles existují různé operace. Tady jsou vypsány ty základní: